nie. Cze 26th, 2022

Doniczkowy.pl

Uprawa roślin doniczkowych

Jak nawozić rośliny domowe?

2 min read

Roślina podobnie jak człowiek potrzebuje składników pokarmowych do prawidłowego rozwoju. Poza swoistą dla nich fotosyntezą warto im trochę pomóc stosując różne nawozy. Dostarczają one określonych składników odżywczych do gleby poprawiając jej właściwości fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne oraz biologiczne.

Środki w takich nawozach mogą być bezpośrednio przyswajane przez roślinę bądź dopiero po przemianach zachodzących w glebie, przez co działanie nawozu może trwać od roku do okresu trzech do pięciu lat. Składniki odżywcze w wyniku przemian glebowych przechodzą w formę trudno przyswajalną lub całkowicie nieprzyswajalną dla roślin. Ogrodnictwo charakteryzuje się także rozległą wiedzą na temat potrzeb i warunków rozwoju roślin. Z tego względu warto wiedzieć, na jakie makroelementy i mikroelementy istnieje największe zapotrzebowanie.

Wśród makroelementów niezbędnych roślinom wyróżnia się: azot, fosfor, potas, także wapń, magnez i siarkę, natomiast w niewielkiej tylko ilości rośliny potrzebują takich mikroelementów jak: żelazo, cynk, miedź, bor, molibden oraz chlor. Zróżnicowany ogród potrzebuje wielu nawozów. Z tego względu możemy wyróżnić kilka rodzajów. Nawozy mineralne, wysokoprocentowe, zawierają proste, bezpośrednio przyswajalne dla roślin związki chemiczne. Dzielą się one na nawozy azotowe, fosforowe i potasowe. Te trzy grupy są najczęściej używane.

Kolejno mamy do czynienia z nawozami wapniowymi i wapniowo-magnezowymi, które dzieją się na tlenkowe i węglanowe. Z kolei spośród nawozów naturalnych wyróżniamy obornik, gnojówkę, gnojowicę, pomiot ptasi, guano. Nawozy organiczne dzielą się na kompost i biohumus. Istnieją także nawozy niekonwencjonalne czyli pochodzenia komunalnego i przemysłowego. Można je także podzielić na stałe i ciekłe. Ze stosowaniem nawozów mineralnych wiążą się także i szkody dla środowiska, zwłaszcza zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych, co prowadzi do eutrofizacji, zakwaszenie a także odkwaszenie lub zasolenie gleb, nadmierne nagromadzenie w roślinach szkodliwych substancji. To zjawisko nazywa się przenawożeniem.

Przy zintegrowanym nawożeniu, ważne jest także wapnowanie gleby w celu odkwaszenia. Powoduje to zmniejszenie pH gleby, które przekłada się na mniejsze zachwaszczenie, zwiększone przyswajanie składników mineralnych oraz poprawę jakości gleby.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.