nie. Cze 26th, 2022

Doniczkowy.pl

Uprawa roślin doniczkowych

Szeroko pojęte choroby roślin są najczęściej określane jako zaburzenia w ich procesach fizjologicznych o silnym charakterze. Wywołane one mogą zostać poprzez różnego rodzaju czynniki zewnętrzne, które tym samym dążą do wywołania nieodwracalnych zmian w strukturze danej rośliny.

Zmiany strukturalne obejmują zarówno zmiany morfologiczne, jak i anatomiczne oraz fizjologiczne. Ich wystąpienie wywołuje w roślinie szereg niekorzystnych objawów chorobowych. Naruszenie naturalnej równowagi w wykazywanych przez roślinę czynnościach życiowych wywołane przez różnego rodzaju czynniki chorobowe zazwyczaj trwa przez dłuższy okres czasu. Można wyróżnić różnego rodzaju czynniki chorobotwórcze. Za główne czynniki można zaś uznać te o charakterze nieinfekcyjnym oraz takie o charakterze infekcyjnym.

Czynniki nieinfekcyjne diagnozowane są najczęściej poprzez wykluczenie czynników infekcyjnych. Należą do nich między innymi mała wilgotność powietrza, zbyt mała ilość światła, zarówno niska, jak i wysoka temperatura powietrza, a także odczyn wykazywany przez glebę, poziom zanieczyszczenia środowiska, a także stosowanie środków ochrony roślin. Natomiast czynniki infekcyjne obejmują czynniki infekujące po bezpośrednim kontakcie z daną rośliną. Wśród nich można wymienić różnego rodzaju patogeny takie jak wirusy, bakterie i grzyby, a także fitoplazmy, chromisty, pasożyty i pierwotniaki.

Możliwym sposobem leczenia różnego rodzaju chorób roślin jest z całą pewnością oprysk. Oprysk polega na opryskaniu konkretnej rośliny lub grupy roślin płynną substancją chemiczną lub substancją pochodzenia naturalnego. Szeroko pojęte środki ochrony roślin są do substancje, których celem jest ochrona roślin uprawnych przez chorobami oraz przed atakiem szkodliwych organizmów, które dążą do zniszczenia rośliny. Środki ochrony roślin obejmują szereg różnego rodzaju substancji, jednakże bardzo są polecane ekologiczne preparaty, które nie zawierają chemicznych substancji i nie niszczą środowiska naturalnego roślin.

Wykorzystywane środki nie powinny być w żaden sposób toksyczne dla roślin i zwierząt. Jeśli wykazują jednak takie działanie to nie powinny być one stosowane do tego celu. Nowoczesne środki ochrony roślin powinny charakteryzować się działaniem selektywnym oraz działać dość szybko, ale krótko i przede wszystkim skutecznie.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.